Gợi ý để viết phần Literature Review

Submitted by DATATI on
Share/Subscribe/Save

Literature Review luôn là phần nặng nề đối với hầu hết các sinh viên khi chập chững bước vào con đường nghiên cứu. Ngoài vấn đề chuyên môn, có thể nói rằng ngôn ngữ là một rào cản lớn và sự ra đời liên tục của các kết quả nghiên cứu. Chính vì thế mà việc viết Literature Review luôn kéo dài đến tận những ngày cuối cùng của một luận văn. Những gợi ý / hướng dẫn sau đây rất đáng để tham khảo. Tuy nhiên, thực tế không phải dể gì có thể thực hiện được hoàn hảo như thế.

Lecture 1

 

Lecture 2A

 

Lecture 2B

Lecture 2C

 

Lecture 3

 

Lecture 4

 

Tag: