Tổng quát về ERS

Submitted by DATATI on
Share/Subscribe/Save

ERS được xây dựng như một hình thức chia sẽ kinh nghiệm cá nhân và bàn tán chuyện bốn phương về Nghiên cứu Khoa học trong Giáo dục nói riêng và Khoa học Xã hội nói chung. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa rằng những bài viết trên ERS chỉ giới hạn trong phạm vi đó. Với sự cộng tác của nhiều đồng nghiệp và những người quan tâm từ các ngành khác nhau, nội dung của ERS trở lên rộng hơn, bao gồm nhiều chủ đề khác như kinh nghiệm học tập và giảng dạy, chia sẽ quan điểm và bình luận về các vấn đề thời sự có liên quan, cũng như giới thiệu các nguồn tư liệu hữu ích.

Mục tiêu của ERS:

 • Chia sẽ ý kiến cá nhân nhằm phát triển tư duy cá nhân và có cơ hội nhận được phản hồi;
 • Làm cầu nối liên kết những người có cùng mối quan tâm;
 • Góp phần làm phong phú nguồn tư liệu phục vụ cho học tập, giảng dạy, và nghiên cứu.

Chủ đề bài viết của ERS:

 • Kinh nghiệm dạy và học
 • Kinh nghiệm nghiên cứu
 • Nghiên cứu giáo dục
 • Công nghệ thông tin và cuộc sống
 • Ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy
 • Quản lý giáo dục

Biên tập của ERS:

Đội ngủ các tác giả trên ERS đến từ nhiều ngành khác nhau và ở nhiều vị trí xã hội khác nhau. Chính vì thế, mỗi bài viết thể hiện lập luận lập luận của mỗi tác giả từ một góc nhìn nào đó. Thực tế ai cũng có quyền nghi ngờ về tất cả các ý kiến được trình bày ở đây, và chính điều đó sẽ thúc đẩy thêm suy nghĩ của mỗi cá nhân. Đây có lẽ là một trong những tiền đề để tạo nên sự tranh luận trong nghiên cứu. Các tác giả viết bài trên ERS đều được mời viết một bài giới thiệu nhỏ về họ trong mục này để độc giả có thêm thông tin chung về họ. Bài viết có thể được viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Thường thì tất cả các tác giả cộng tác đều đăng bài trực tiếp lên ERS. Nếu độc giả nào quan tâm và muốn cộng tác thường xuyên, xin liên lạc với ERS qua mục Contact.

Danh sách các tác giả (List of Authors)

 1. Tín Đặng, PhD [contact]
 2. Trang Nguyễn, PhD Candidate [contact]
 3. Hà Xuân, MA student [contact]
 4. Trần Kim Hồng, PhD Candidate [contact]

Author: 

Tin Dang