Khởi đầu

Submitted by DATATI on
Share/Subscribe/Save

Thế là bốn ngày đã trôi qua kể từ khi mình tìm hiểu về các loại CMS và LMS. Bởi mỗi loại có mỗi cấu trúc và ưu nhược khác nhau, mà mình lại là người mơ hồ trong lĩnh vực công nghệ thông tin này. Cho nên lượng thời gian bỏ ra để làm quen với nó bằng gấp nhiều lần so với thiên hạ. Trải qua nhiều lần cài đủ loại, xóa sửa, thay đổi tùm lum, cuối cùng thì cũng quyết định được cái này. Tuy nó cũng không hoàn toàn theo như ý mình mong muốn nhưng coi như là chạy được. Mình đành phải tự hài lòng với thực tế như thế thôi.

Những công cụ mà mình đã cài và chọc ngoáy trong mấy ngày qua gồm Dokeos, Joomla, Wordpress, Geeklog, Mambo, Nucleus và mấy cái gì đó nữa. Vì quáng gà cho nên vào một đêm nọ, mình đã xóa mất toàn bộ raw files trong thư mục gốc public_html. Thế là tiêu đời toàn bộ cả mới lẫn cũ. Phải upload bản backup hết lại từ đầu. Cũng may không quá vất vả vì nhờ bên hosting hổ trợ.

Sau hết mọi đau khổ về mặt hình thức thì giờ đến phần nội dung. Một giai đoạn mới bắt đầu!

Author: 

Tin Dang

Tag: