Thật và Ảo

Submitted by DATATI on
Share/Subscribe/Save

Tương quan giữa các hành vi con người thực hiện trên internet và trong cuộc sống bên ngoài. Dù sự so sánh là khập khiễng nhưng phần nào khắc họa được sự khác biệt cơ bản giữa hai môi trường này.

Author: 

Tin Dang

Tag: